!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Astrakhan

Астрахань [Astrakhan']   Ашттархан [Ashttarkhan]  Ащтэрхъан [Ashchtapx"an]  Астрахань ош [Astrakhan' osh]  Әстрәхән [Ästräxän]  Аçтăрхан [Ashtărhan]  Әстерхан / Ästerxan    Астархаан [Astarkhaan]  Astrahan'  Астрахан [Ashtraxan]  Astrachaň

dříve • formerly: Khadzhi-tarkhan (Хаджи-тархан) ; Ashtarkhan (Аштархан)


Astrakhan Regional Ecological and Biological Centre
Астраханский областной Эколого-биологический центр [Astrakhanskiy oblastnoy Ekologo-biologicheckiy tsentr]
předešlé názvy  •  former names
1944 - 1992
(ENG) Astrakhan Regional Station of young naturalists
(RUS) Астраханская областная станция юных натуралистов [Atrakhanskaya oblastnaya stantsiya yunykh naturalistov]

1992 - 199?
 
(ENG) Astrakhan Regional Bilogical-Ecological centre of pupils
(RUS) Астраханский областной биолого-экологический центр учащихся [Astrakhanskiy oblastnoy biologo-ekologicheskiy tsentr uchashchikhsya]
46°21'43"N, 48°07'51"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0130B
     
 
Sadovskikh 3
Astrakhan, 414011
RUSSIA
 
+7 8512384727
 
+7 8512384727
 
astrajunnat☼mail.ru
 
www.ebc30.ru  
 
původně (od 1944) Stanice mladých přírodovědců zaměřená na pěstování rostlin, v polovině 50. let se přestěhovala na ulici Vokzalnaya a začal chov hospodářských zvířat (hlavně králíci, slepice). V říjnu 1967 se Stanice opět přestěhovala – do bývalé školy v obci Mošaik (dnes část Astrachaně), 1992 byla přejmenována a za pár let ještě jednou. Ještě později zde vznikl mj. jezdecký klub (1997), kynologická škola (1994) a také malá zoo (zřejmě také v 90. letech, nebo až po roce 2000).
Makaci, velbloudi, koně, osli, ovce, kozy, krávy, prasata, králíci, morčata, drobní hlodavci, pštrosi, papoušci, pávi, krůty, slepice, krokodýli, hadi, ještěrky, želvy, žáby, ryby, pavouci, švábi...

originally (since 1944) Station of young naturalists focused on growing plants, in the mid-50s, was moved to the Vokzalnaya street and began of livestock (mainly rabbits, chickens) began here. In October 1967, the Station was moved again - to the former school in the village of Moshaik (now part of Astrakhan), it was renamed in 1992 and in a few years again. Even later, riding club (1997), canine school (1994) and a small zoo were established here (the zoo probably also in the 1990s or even after 2000).
Macaques, camels, horses, donkeys, sheep, goats, cows, pigs, rabbits, guinea pigs, small rodents, ostriches, parrots, peacocks, turkeys, chickens, crocodiles, snakes, lizards, turtles, frogs, fish, spiders, cockroaches...

jízda na koních, arboretum, zahrady
horse riding, arboretum, gardens

N/A

8. srpna 1944 – Stanice mladých přírodovědců (zoo mnohem později – asi v 90. letech nebo možná až po roce 2000)
8th August 1944 – Station of young naturalists (the zoo much later – may be in the 1990s or may be only after the 2000)

státní – Státní autonomní zařízení Astrachaňské oblasti doplňkového vzdělávání "Ekologicko-biologické centrum" [Государственное автономное учреждение Астраханской области дополнительного образования «Эколого-биологический центр» (ГАУ АО ДО «ЭБЦ»)]

state - State autonomous institution of the Astrakhan region of additional education "Ecological and biological center" [Государственное автономное учреждение Астраханской области дополнительного образования «Эколого-биологический центр» (ГАУ АО ДО «ЭБЦ»)]

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 18.03. 2021 Poslední úprava 18.03. 2021  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.