!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Gelendzhik

Геленджик [Gelendzhik]  Хылъэжьый [Xyl"azh'yy]  გელენჯიკი [Gelenjiki]  Gelendžik

historicky • historically: Torikos (Τορικος); Torik; Pagrea; Pagry; Eptala; Maurolaca; Gelendzhikskaya (Геленджикская); Gelendzhikskoe (Геленджикское)


Exotic Fish Exhibition of "Park Olimp"
Oceanarium of "Park Olimp"
Выставка экзотических рыбок «Парка Олимп» [Vystavka ekzoticheskikh rybok "Parka Olimp"] • Океанариум «Парка Олимп» [Okeanarium "P. O."]
44°35'06"N, 38°06'09"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0033A
     
 
Park Olimp
Kupriyanova shchel 1
Gelendzhik, 353460
RUSSIA
 
Park Olimp:
+7 9284430770
+7 9180520770
+7 9604964847
 
N/A
 
Park Olimp:
park-olimp☼mail.ru
 
Park Olimp: www.park-olimp.ru  
 
stálá výstava exotických rybek (dříva zvaná též Oceanárium) v zábavním Parku Olimp (v horní části) - na stránkách parku je jen velmi málo informací

permanent exhibition of exotic fish (previously called also Oceanarium) in leisure Park Olimp (in upper part) - it is very little information in site of the Park

mnoho atrakcí Parku Olimp (zoo, krokodýlí farma, lanovka, lunapark, bowling, rybaření v bazénu, paleontologické muzeum, planetárium, jízda na koních a čtyřkolkách, různé exkurze, obchody, animační programy...)
many attractions of the Park Olimp (zoo, crocodile farm, cableway, lunapark, bowling, fishing in the pool, paleontological museum, planetarium, horse and quad-bike riding, various excursions, shops, animation programs...)

restaurace, kavárny v Parku Olimp
restaurants, cafeterias in the Park Olimp

zřejmě 2010
probably in 2010

soukromé (?)
private (?)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
~2009 Park Olimp 
           
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 18.01. 2013 Poslední úprava 18.01. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.