!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Vityazevo

Витязево [Vityazevo]   Viťazevo

dříve • formerly: Vityzevskaya (Витязевская) ; Vityazevkoye (Витязевское)


Vityazevo Crocodile Farm
  Крокодиловая ферма в Витязево [Krokodilovaya ferma v Vityazevo]
44°59'18"N, 37°15'25"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0066A
     
 
Yuzhnyy prospekt
pos. Vityazevo
Anapa
Krasnodarskiy kray
RUSSIA
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
maličká krokodýlí farma - krokodýli, aligátoři, hadi, ještěrky... je velmi málo informací k dispozici - podle některých byla krokodýlí farma dokonce zrušena, podle jiných stále existuje, podle obrázků vchodu z internetu byla farma pravděpodobně jen přemístěna (na místě původní farmy stojí nyní exotárium)

tiny crocodile farm - crocodiles, alligators, snakes, lizard... there is only very little information available - according to some of them the crocodile farm was even abolished, according to another it still exist, according to pictures of entrance from the internet the farm was more probably relocated (in the place of originall farm there is exotarium now)

N/A

N/A

N/A

soukromé
private

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 29.01. 2013 Poslední úprava 29.01. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.