!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Volgograd

Волгоград [Volgogrady]   Аһш балһсн [Ahş balhcn]

dříve • fromerly: Tsaritsyn (Царицын​); Stalingrad (Сталинград​)


Zoocorner of Cafe Ritsa Volgograd
Mini-zoo of Cafe Ritsa Volgograd
  Зооуголок (Мини-зоопарк) Кафе Рица Волгоград [Zoougolok (Mini-zoopark) Kafe Ritsa Volgograd]
48°35'30"N, 44°24'55"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0122A
     
 
ul. Abganerovskaya 2a
Kirovskiy rayon
Volgograd
RUSSIA
 
+7 8442445873
+7 9197908089
 
N/A
 
ricavlg☼mail.ru
 
www.rica-cafe.ru
 
zookoutek Kavárny Rica - vlci, lišky, jezevci, nosáli, mývali, makaci, veverky, králíci, dravci, papoušci, jeřábi, pávi, bažanti, slepice, husy, kachny, akvarijní ryby...

zoo-corner of Ritsa Cafe - wolves, foxes, badgers, coatis, raccoons, macaques, squirrels, rabbits, raptors, parrots, cranes, peacocks, pheasants, chickens, geese, ducks, aquarium fish...

N/A

kavárna
café

N/A

soukromé
private

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 01.06. 2019 Poslední úprava 01.06. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.