!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Volzhskiy

Волжский [Volzhskiy]  Волзький [Volz'kyy]  Волжски [Volzhski]  Volžskii   Volžskij


Volzhskiy Zoo "ZooDvorik"
(=ZooCourtyard)
  Волжский зоопарк «ЗооДворик» [Volzhskiy zoopark "ZooDvorik"]
48°48'16"N, 44°44'28"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0061A
     
 
Park Gidrostroitel
ul. Komsomolskaya
Volzskiy
Volgogradskaya obl.
RUSSIA
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
www.городской-парк-гидростроитель.рф/...  
 
nová malá zoo v Parku Gidrostroitel - mývalovci, jelen, velbloud, kozy, ovce, osli, králíci, emu, dravci, sovy, papoušci, kanáři, pávi, krůty, perličky, bažanti, slepice, domácí i divoké kachny, želvy, sumec...

new small zoo in Gidrostroitel Park - racoon dogs, deer, camel, goats, sheep, donkeys, rabbits, emus, raptors, owls, parrots, canaries, peacocks, turkeys, guinea fowl, pheasants, hen, domestic and wild ducks, tortoises, catfish...

různé atrakce parku (např. lunapark)
various attractions of the park (e.g. lunapark)

N/A

15. září 2012
15th September 2012

městská (?)
municipal (?)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 28.01. 2013 Poslední úprava 28.01. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.