!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Povolžský federální okruh • Volga Federal District
Приволжский федеральный округ

 
Kazeyevka

Kazeevka Казеевка [Kazeyevka]   Kazejevka


Ecocomplex "Kazeyevka"
Экокомплекс «Казеевка» [Ekokompleks "Kazeyevka"]
53°01'29"N, 45°11'48"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-PV-0053B
     
 
ul. Malyy Kurmysh, 16a
s. Kazeyevka
Penzenskiy rayon
Penzenska oblast, 440502
RUSSIA

Postal address:
ul. Kizhevatova 19
Penza, 440031
RUSSIA
 
+7 8412311330
 
N/A
 
eco☼kazeevka.ru
 
www.kazeevka.ru
 
ekoturistický komplex s ptačím parkem, pštrosí farmou, dětskou zoo atd. – alpaky, zebu, ovce, kozy (několik plemen), prasata, poníci, koně, sobi, dikobrazi, králíci, pštrosi, emu, pelikáni, vodní ptáci (několik plemen domácích i několik druhů divokých), pávi, bažanti, slepice (asi 30 plemen), perličky, krůty...

ecotourist complex with a bird park, ostrich farm, children's zoo etc. - alpacas, zebus, sheep, goats (several breeds), pigs, ponies, horses, reindeer, porcupines, rabbits, ostriches, emus, pelicans, waterfowl (several breeds of domestic and several species of wild), peacocks, pheasants, chickens (about 30 breeds), guinea fowl, turkeys...

dětské hřiště, jízda na koních a ponících, farmářský obchod, bazén, ubytování
children's playground, horse and pony riding, farmer's shop, swimming pool, accommodation

kavárna
cafeteria

~2015 (zkušební provoz • trial operation)

soukromé – Ašot Georgijevič Akopjan
private – Ashot Georgiyevich Akopyan

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 

N/A

           
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 06.03. 2021 Poslední úprava 06.03. 2021  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.