!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Povolžský federální okruh • Volga Federal District
Приволжский федеральный округ

 
Penza

Пенза [Penza]   Пензæ [Penzæ]    Пенза ош [Penza osh]  Penza


Penza Oceanarium
Пензенский океанариум [Penzenskiy Okeanarium]
53°07'41"N, 45°01'28"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-PV-0052A
     
 
TRTs Riteyl Park
ul. Tsentralnaya, 1
Penza, 440068
RUSSIA
 
+7 8412202030
 
N/A
 
ocean_202030☼mail.ru
 
www.oceanpenza.ru
www.ritpark.ru/...
 
 
akvárium v obchodně-zábavním centru Ritejl park. Akvária od 18.000 do 200.000 litrů, celkový objem akvárií i bazénů více než 700.000 litrů. Mořské a sladkovodní ryby a paryby jižní Ameriky, Asie a Afriky, krokodýli, želvy, varani...

aquarium in the shopping and entertainment center Riteyl park. Aquariums from 18,000 to 200,000 liters, the total volume of all aquariums and pools more than 700,000 liters. Marine and freshwater fish and cartilaginous fish of South America, Asia and Africa, crocodiles, turtles, monitor lizards...

akvaristický obchod
fishkeeper shop

N/A

17. května 2014
17th May 2014

soukromé – Akvalajf s.r.o. - Aleksej Konstantinovič Lukjanov (ООО «Аквалайф»)
private – Akvalayf Ltd. –Aleksey Konstantinovich Lukyanov (ООО «Аквалайф»)

3.000 m2

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 

N/A

           
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 06.03. 2021 Poslední úprava 06.03. 2021  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.