!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Sibiřský federální okruh • Siberian Federal District
Сибирский федеральный округ

 
Amodovo

Амодово [Amodovo]


Amodovo Zoonursery
Зоопитомник Амодово [Zoopitomnik Amodovo]
51°51'50"N, 113°12'32"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-SI-0038A
     
 
s. Amodovo
Zabaykalskiy kray, 672521
RUSSIA
 
+7 9963136284
 
N/A
 
amodovo☼yandex.ru
 
www.amodovo.ru  
 
pobočka Zoo Čita sloužící jako veřejně přístupné chovné centrum zvířat vzácných zvířat - tygři, medvědi, tygři, vlci, lišky, sobi, jeleni, marali, srnci, divočáci, veverky, pštrosi, vodní ptáci, ale i dětská zoo s domácími zvířaty (ovce, kozy, lamy, jaci, králíci, drůbež...) a záchranná stanice volně žijících zvířat.

a branch of the Chita Zoo serving as a publicly accessible breeding center of rare animals - tigers, bears, wolves, foxes, reindeer, red deer, maral deer, roe deer, wild boars, squirrels, ostriches, waterfowl, but also a children's zoo with domestic animals (sheep, goats, llamas, yaks, rabbits, poultry...) and a wildlife rescue station.

dětské zábavní centrum Dědy Mráze
children's amusement centre of Ded Moroz (= Russian Santa Claus)

N/A

17. července 2017
17th July 2017

Zoo Čita (městské)
Chita Zoo (municipal)

N/A

 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 

~2017

           
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 20.11. 2020 Poslední úprava 20.11. 2020  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.