!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Sibiřský federální okruh • Siberian Federal District
Сибирский федеральный округ

 
Kemerovo

Кемерово [Kemerovo]    Кемерово ош [Kemerovo osh]     Кемĕр [Kemĕr]   Kemerovo

historicky • historically: Ust-Iskitinskoye (Усть-Искитимское); Shcheglovo (Щеглово); Shcheglov (Щеглов); Shcheglovsk (Щегловск)


Zoo "Vovkin dvor"
(= Vovka's yard) • Park of flora and fauna "Vovkin dvor"
Зоопарк «Вовкин двор» [Zoopark "Vovkin dvor"] • Парк флоры и фауны «Вовкин двор» [Park flory i fauny "Vovkin dvor"]
55°25'10"N, 86°14'29"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-RU-SI-0049B
     
 
Vessenyy prospekt, 8/1
Lenaya Polyana
Kemerovo
RUSSIA
 
+7 3842670066
 
N/A
 
florakem☼mail.ru
 
 
N/A
 
soukromá dětská kontaktní zoo – kočky, mývali, nosáli, fretky, jeleni, kozy, poníci, prasata, velbloudi, králíci, morčata, činčily, křečci, osmáci, ježci, emu, „domácí“ papoušci, kanáři, labutě, husy, kachny, pávi, krůty, slepice, křepelky, ještěrky, hadi, želvy...

private children's contact zoo called also Park of flora and fauna - cats, raccoons, coatis, ferrets, deer, goats, ponies, pigs, rabbits, guinea pigs, chinchillas, hamsters, degus, hedgehogs, emus, "domestic" parrots, canaries, swans, geese, ducks, peacocks, turkeys, chickens, quails, lizards, snakes, turtles...

dětské hřiště, mnoho rostlin, skleník, zahradní centrum
children's playground, many plants, greenhouse, garden center

N/A

25. srpna 2013
25th August 2013

soukromé - Vladimir Zemljanoj
private - Vladimir Zemlyanoy

400 m2

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 

~2013

           
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 04.02. 2021 Poslední úprava 04.02. 2021  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.