!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Sibiřský federální okruh • Siberian Federal District
Сибирский федеральный округ

 
Mezhdurechensk

Междуреченск [Mezhdurechensk]  Meždurečensk

dříve • formerly: Olzherass (Ольжерасс)


Ecocentre "Kuznetskiy Alatau"
(= Kuznetsk Alatau = mountain) • Enclosure complex "Kuznetskiy Alatau"
Экоцентр «Кузнецкий Алатау» [Ekotentr "Kuznetskiy Alatau"] • Вольерный комплекс «Кузнецкий Алатау» [Vol’ernyy kompleks "Kuznetskiy Alatau"]
53°44'53"N, 87°50'57"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-SI-0054A
     
 
ul Shakhterov, 33-1
Mezhdurechensk
Kemerovskaya oblast, 652888
RUSSIA
 
+7 3847550611
+7 3847531905
 
+7 3847532728
 
kuz-alatau@yandex.ru
 
 
www.kuz-alatau.ru/...
 
Ekocentrum s komplexem výběhů místních zvířat a záchrannou stanicí „Křídla“ («Крылья») ve Státní přírodní rezervaci „Kuzněcký Alatau“ – lišky, mývali, norci, sibiřští srnci, marali, losi, sibiřští sobi, divočáci, koně, osli, veverky, zajíci, králíci, dravci, sovy, čejky, labutě, husy, kachny...

Ecocentre with a complex of enclosures of local animals and rescue station "Wings" («Крылья») in the "Kuznetsky Alatau" State Nature Reserve - foxes, raccoons, minks, Siberian roe deer, maral deer, elks, Siberian reindeer, wild boars, horses, donkeys, squirrels, hares, rabbits, raptors , owls, lapwings, swans, geese, ducks...

vzdělávací a informační centrum, prodej suvenýrů, přírodovědné muzeum Kuzbasu, jízda na koních a v zimě jízda na saních tažených koňmi, naučné stezky
educational and information center, souvenir shop, Kuzbas Museum of Natural History, horse riding, horse-drawn sleigh rides in winter, nature trails

kavárna
cafeteria

2015

státní – Státní přírodní rezervace „Kuzněcký Alatau“ (Государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау»); záchrannou stanici provozuje charitativní fond „Krásné děti v krásném světě“ (Благотворительный фонд «Красивые дети в красивом мире»)

state – State Nature Reserve „Kuznetsk Alatau“ (Государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау»); the rescue station is operated by the charity fund "Beautiful children in a beautiful world" (Благотворительный фонд «Красивые дети в красивом мире»)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 

N/A

           
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 04.02. 2021 Poslední úprava 04.02. 2021  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.