!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Sibiřský federální okruh • Siberian Federal District
Сибирский федеральный округ

 
Novosibirsk

Новосибирск [Novosibirsk]  Çĕн Çĕпĕр [Şěn Şěpěr]  Одсибирень ош [Odsibiryen' osh]  Виль Сибиркар [Vil' Sibirkar]  Выльсибыркар [Vyl'sibyrkar]  Новосибирскай [Novosibirskay]  Novosibirsk

dříve • formerly: Novonikolayevsk (Новониколаевск)


Centr of Oceanography and Marine Biology "Delfiniya"
Центр океанографии и морской биологии «Дельфиния» [Tsentr okeanografii i morskoy biologii "Delfiniya"]
55°03'28"N, 82°53'14"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-SI-0032A
     
 
Zoo Novosibirsk
Zhukovskogo 100/4
Novosibirsk, 630001
RUSSIA
 
+8 8001008988
+7 9628249098
 
N/A
 
info_nsk☼delfinary.com
 
www.nsk.delfinary.com
 
nové delfinárium a akvárium společnosti Akvatoria na území Novosibirské zoo. V delfináriu jsou 4 delfíni skákaví, 2 běluhy, 2 lachtani hřivnatí a 1 mrož, v akváriu 28 mořských nádrží s asi 300 druhy ryb, paryb a bezobratlých a také tuleni bajkalští (největším akváriem prochází tunel).

new dolphinarium and aquarium of Akvatoria company in the teritorry of Novosibirsk zoo. The Dolphinarium is home of four bottlenose dolphins, two belugas, two South American sea lions and 1 walrus, the aquarium contains 28 marine tanks with about 300 species of fish, cartilaginous fish and invertebrates, as well as Baikal seals (the biggest aquarium is intersected by a tunnel).

show delfínů a ploutvonožců, obchod se suvenýry
dolphins and pinnipeds show, souvenir shop

kavárna
cafeteria

1. srpna 2016
1st August 2016

Akvatoriya s.r.o. (ООО «Акватория»), budova je v majetku města
Akvatoriya LLC (ООО «Акватория»), the building is owned by municipality

8.000 m2 (celková výstavní plocha); objem vody 2.700 m3 (delfinárium + akvárium); počet sedadel delfinária 650
8,000 m2 (the whole exhibition surface); water volume 2,700 m3 (dolphinarium + aquarium); number of seats in the dolphinarium 650

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
2016
           
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Alex Kantorovich, 02.07. 2016
Image 1 of 11
Alex Kantorovich, 02.07. 2016
Alex Kantorovich, 02.07. 2016
Alex Kantorovich, 02.07. 2016
Image 2 of 11
Alex Kantorovich, 02.07. 2016
Alex Kantorovich, 02.07. 2016
Alex Kantorovich, 02.07. 2016
Image 3 of 11
Alex Kantorovich, 02.07. 2016
Alex Kantorovich, 02.07. 2016
Alex Kantorovich, 02.07. 2016
Image 4 of 11
Alex Kantorovich, 02.07. 2016
Alex Kantorovich, 02.07. 2016
Alex Kantorovich, 02.07. 2016
Image 5 of 11
Alex Kantorovich, 02.07. 2016
Alex Kantorovich, 02.07. 2016
Alex Kantorovich, 02.07. 2016
Image 6 of 11
Alex Kantorovich, 02.07. 2016
Alex Kantorovich, 02.07. 2016
Alex Kantorovich, 02.07. 2016
Image 7 of 11
Alex Kantorovich, 02.07. 2016
Alex Kantorovich, 02.07. 2016
Alex Kantorovich, 02.07. 2016
Image 8 of 11
Alex Kantorovich, 02.07. 2016
Alex Kantorovich, 02.07. 2016
Alex Kantorovich, 02.07. 2016
Image 9 of 11
Alex Kantorovich, 02.07. 2016
Alex Kantorovich, 02.07. 2016
Alex Kantorovich, 02.07. 2016
Image 10 of 11
Alex Kantorovich, 02.07. 2016
Alex Kantorovich, 02.07. 2016
Alex Kantorovich, 02.07. 2016
Image 11 of 11
Alex Kantorovich, 02.07. 2016
Alex Kantorovich, 02.07. 2016

  Stránka vytvořena 24.01. 2013 Poslední úprava 22.11. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.