!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Sibiřský federální okruh • Siberian Federal District
Сибирский федеральный округ

 
Novotyryshkino

Новотырышкино [Novotyryshkino]  Novotyryškino

historicky • historically: Tyryshkino (Тырышкино)


Park of Animals of Ice Age
Парк животных ледникового периода [Park zhivotnykh lednikogo perioda]
52°02'19"N, 84°52'34"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-SI-0060A
     
 
ul Begovaya,7
Novotyryshkino, 659602
Smolenskiy rayon
Altayskiy kray
RUSSIA
 
+7 9831723880
 
N/A
 
info☼sdvor22.ru
 
 
www.belokurikha.ru/...
 
původně malý ptačí dvorek, jeleni sika a marali u rekreačního komplexu Sibirskoje podvorje v Rezortu Bělokuricha. V roce 2015 se minizoo proměnila V park zvířat Doby ledové – specializuje se na zvířata, která jsou potomky současníků mamutů - sobi, marali, jakutští koně, zubři, jaci, aberdeen-anguský skot, gallowayský skot, herefordský skot, kozy, ovce, ale jsou zde i bažanti, slepice a pštrosi (v plánu jsou i pižmoni, mufloni a další zvířata)

originally a small bird yard, sika deer and maral deer at the Sibirskye podvorye recreational complex in the Byelokurikha Resort. In 2015, the mini zoo was transformed into the Park of Ice Age Animals - it specializes in animals that are descendants of mammoth contemporaries - reindeer, maral deer, Yakut horses, wisents, yaks, Aberdeen-Angus cattle, Galloway cattle, Hereford cattle, goats, sheep, but there are also pheasants, chickens and ostriches (muskoxen, mouflons and other animals are also planned)

hipodrom, konírna, autodrom, muzeum rolníků, muzeum technických symbolů SSSR, různá sportoviště, ubytování
hippodrome, stables, autodrome, museum of peasants, museum of technical symbols of the USSR, various sports grounds, accommodation

restaurace
restaurant

koncem 2015
the late 2015

Kurort Bělokuricha a.s. (ЗАО «Курорт Белокуриха»)
Kurort Byelokurikha JSC (ЗАО «Курорт Белокуриха»)

100 ha (celý komplex • the whole complex)

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 

N/A

           
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 04.02. 2021 Poslední úprava 04.02. 2021  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.