!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Sibiřský federální okruh • Siberian Federal District
Сибирский федеральный округ

 
Slavgorod

Славгород [Slavgorod] 


Slavgorod zoo "Akvaterrarium"
(= Aquaterrarium)
Славгородский зоопарк «Акватеррариум» [Slavgorodskiy zoopark "Akvaterrarium"]
53°00'05"N, 78°38'44"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-SI-0059A
     
 
ul. Volodarskogo, 179
Slavgorod
Altayskiy kray, 658820
RUSSIA
 
+7 9609460844
 
N/A
 
aquaterra.kulbida☼yandex.ru
 
www.zoo-217.business.site
 
soukromá mini zoo – okolo 130 druhů zvířat - lvi, kočky rybářské, vlci, lišky, korsaci, medvědi, nosáli, mývalovci, soboli, ženetky, surikaty, makaci, kotuli, outloni, tamaríni, jeleni, dikobrazi, svišti, činčily, veverky, drobní hlodavci, ježci, pštrosi, dravci, sovy, papoušci, místní i exotičtí pěvci, pávi, bažanti, hadi, ještěrky (varani, leguáni, felsumy, agamy, gekoni...), krokodýli, želvy, žáby, ryby (asi 50 druhů)

private mini zoo - about 130 species of animals - lions, fishing cats, wolves, foxes, corsac foxes, bears, coatis, raccoon dogs, sables, genets, meerkats, macaques, squirrwl monkeys, slow loris, tamarins, deer, porcupines, marmots, chinchillas, squirrels, small rodents, hedgehogs, ostriches, raptors, owls, parrots, local and exotic songbirds, peacocks, pheasants, snakes, lizards (monitors, iguanas, felsums, agamas, geckos...), crocodiles, turtles, frogs, fish (about 50 species)

N/A

N/A

27. dubna 1999
27th April 1999

soukromé – Valerij Kul‘bida
private – Valeriy Kul'bida

N/A

N/A
 
N/A

N/A ~50 / ? ~5 / ? 130 / 250
(~2019)
~12 / ? ~28 / ? ~22 / ?
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 06.02. 2021 Poslední úprava 06.02. 2021  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.