!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Sibiřský federální okruh • Siberian Federal District
Сибирский федеральный округ

 
Trudarmeyskiy

Трудармейский  [Trudarmeyskiy]  Trudarmejskij


Park od Wild Nature "Lysaya gora"
(= name of mountain)
Парк дикой природы «Лысая гора» [Park dikoy prirody "Lysaya gora"]
54°08'26"N, 86°24'31"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-SI-0055A
     
 
ul. Vokzalnaya, 3A
p. Trudarmeyskiy
Prokopyevskiy rayon
Kemerovskaya oblast, 653250
RUSSIA
 
+7 9045702181
+7 9049629225
 
N/A
 
mau-trk☼mail.ru
 
 
www.mau-trk.ru/...
 
malá zoo zábavního komplexu Trudarmejskij – medvědi, sobi, jeleni sika, marali, nahuři, poníci, labutě... (v plánu jsou i zubři, koně a další zvířata)

small zoo of the Trudarmeyskiy entertainment complex - bears, reindeer, sika deer, maral deer, bharals, ponies, swans... (wisents, horses and other animals are also planned)

mnoho atrakcí parku –vodní park, lanový park, dětská herna, 3D kino, 5D kino, sauna, bowling, ubytování atd.
many attractions of the park - water park, rope park, children's playroom, 3D cinema, 5D cinema, sauna, bowling, accommodation etc.

kavárna a bar v park
cafeteria and bar in the park

5. října 2018 (zábavní komplex již 2008)
5th October 2018 (the entertainment complex already in 2008)

městské – městská autonomní organizace Trudarmejský zábavní komplex (МАУ «Трудармейский развлекательный комплекс»)
municipal – municipal autonomous oragnisation of Trudarmeyskiyy entertainment complex (МАУ «Трудармейский развлекательный комплекс»)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 

N/A

           
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 04.02. 2021 Poslední úprava 04.02. 2021  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.