!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Severokavkazský federální okruh • North Caucasian Federal District
Северо-Кавказский федеральный округ

 
Mineralnye Vody

Min-Vody Минеральные Воды [Mineral'nye Vody] ; Мин-Воды [Min-Vody]  Минвод [Minvod]  Mineraližed Veded  დერბენტი [Mineralnie-vodi]   Mineralnıye Vodı  Мінеральні Води [Mineral'ni Vody]  Miněralnyje Vody

dříve • formerly: Sultanovsky (Султановский); Illarionovsky (Илларионовский)


Zoo "ElitPark"
Зоопарк «ЭлитПарк»  [Zoopark "ElitPark"]
44°09'46"N, 43°07'59"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-RU-SK-0029A
     
 
Trassa M29 355 km (rayon 5-go km)
Mineralnya Vody, 357204
Stavropolskiy kray
RUSSIA
 
+7 9283200800
+7 9682708000
 
N/A
 
elitpark-sales☼yandex.ru
 
www.elitepark-ug.ru  
 
malá zoo v zahradním centru ElitPark - lvi, medvědi hnědí a ušatí, lišky, mývali, velbloudi, lamy, jeleni, poníci, kozy, králíci, pštrosi, emu, dravci, sovy, jeřábi, volavky, pelikáni, pávi, bažanti, slepice, perličky, vodní ptáci, holubi...

small zoo in the ElitPark garden center - lions, brown and Asian black bears, foxes, raccoons, camels, llamas, deer, ponies, goats, rabbits, ostriches, emus, predators, owls, herons, pelicans, peacocks, pheasants, chickens, guinea fowl, waterfowl, pigeons...

krajinářský park, prodej rostlin
landscape park, sale of plants

N/A

N/A (by Andrey Sergeyevich Voronkov and Anna Aleksandrovna Voronkova)

soukromé - ElitPark s.r.o. (ООО «ЭлитПарк»)
private - ElitPark Ltd. (ООО «ЭлитПарк»)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 15.11. 2020 Poslední úprava 15.11. 2020  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.