!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Severokavkazský federální okruh • North Caucasian Federal District
Северо-Кавказский федеральный округ

 
Rukel

Rukel' Рукель [Rukel']  Нукор [Nukor]; Нукол [Nukol]  Rükəl

většina zdrojů uvádí nesprávně Derbent (předchozí lokace) nebo Nižnij Rukel (součást Rukelu) • more sources incorrectly mention Derbent (previous location) or Nizhniy Rukel (part of Rukel)


Nizhniy Rukel Zoo "Skazka"
(= Fairy tale)
Нижнерукельский Зоопарк «Сказка» [Nizhnerukel'skiy Zoopark "Skazka"]
41°59'14"N, 48°16'39"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-SK-0027A
     
 
ul. Shosseynaya 1/1
Nizhniy Rukel
Derbentskiy rayon, 368600
Dagestan
RUSSIA
 
+7 9871337645
 
N/A
 
kulikovskaya.ira☼bk.ru
 
www.zoo-137.business.site  
 
soukromá kontaktní zoo, která byla původně (od 2015) přímo v Derbentu, ale v roce 2017 byla uzavřena (jako nelegální zoo a kvůli nelegálnímu chovu ohrožených zvířat). Později majitelka získala pozemky v obci Rukel asi 15 km jihozápadně od Derbentu a asi v roce 2020 otevřela novou zoo. Podmínky by měly být lepší než v Derbentu (už z důvodu větší plochy), ovšem fotky, které jsou k dispozici na internetu, jsou většinou starší (z Derbentu) a chovná zařízení jsou na nich zoufalá.
Lvi, tygři, pumy, rysi, vlci, šakali, lišky, medvědi, mývali, makaci, lemuři, velbloudi, koně, poníci, osli, ovce, veverky, burunduci, činčily, králíci, morčata, dravci, sovy, pávi, leguáni, hadi, žáby, šneci...

private contact zoo, which was originally (since 2015) right in Derbent, but was closed in 2017 (as an illegal zoo and due to illegal keeping of endangered animals). Later, the owner acquired land in the village of Rukel about 15 km southwest of Derbent and reopened there a new zoo in about 2020. The conditions should be better than in Derbent (because of the larger area), but the photos available on the Internet are mostly older (from Derbent) and show very despaerate breeding facilities.
Lions, tigers, cougars, lynxes, wolves, jackals, foxes, bears, raccoons, macaques, lemurs, camels, horses, ponies, donkeys, sheep, squirrels, chipmunks, chinchillas, rabbits, guinea pigs, raptors, owls, peacocks, iguanas, snakes, frogs, snails...

kontaktní zoo
contact zoo

N/A

~2020

soukromé - Irina Nikolajevna Kulikovskaja
private - Irina Nikolayevna Kulikovskaya

~ 5 ha

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 15.11. 2020 Poslední úprava 15.11. 2020  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.