!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Uralský federální okruh • Ural Federal District
Уральский федеральный округ

 
Degtyarsk

Дегтярск [Degtyarsk]   Degtärsk; Děgťarsk

dříve • formerly: Degtyarka (Дегтярка)


Zoousadba and Park of rest "Teremok"
(Zoousadba = Zoo homestead ; Teremok = Russian story tale) • Contact Zoo "Teremok" in Degtyarsk
Зооусадьба и Парк отдыха «Теремок» [Zoousad’ba i park otdykha "Teremok"] • Контактный зоопарк «Теремок» в Дегтярске [Kontaktnyy zoopark "Teremok" v Degtyarske]
56°41'16.869"N, 60°05'41"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-UR-0033B
     
 
ul. Lesozavodskaya, 2B
Degtyarsk
Sverdlovkaya oblast
RUSSIA
 
+7 9126793130
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
malá zoo (zoousedlost) v parku oddychu Teremok – lišky, sobi, srnci, prasata, kozy, ovce, koně, králíci, ježci, emu, slepice, krůty, želvy...

small zoo (zoo-homestead) in the Teremok park of rest - foxes, reindeer, roe deer, pigs, goats, sheep, horses, rabbits, hedgehogs, emus, chickens, turkeys, turtles...

další (zejména dětské) aktivity parku
other (especially children's) activities of the park

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 04.03. 2021 Poslední úprava 04.03. 2021  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.