!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Zhovkva

Жовква [Zhovkva]  Жолква [Zholkva]  Żółkiew  Schowkwa  Žovkva

1951 - 1991: Нестеров [Nesterov]


† Zwierzyniec w zamku Żółkiew
Zwierzyniec Stanisława Żółkiewskiego
Menagerie in Zhovkva castle • Menagerie of Stanisław Żółkiewski
50°03'12"N, 23°58'04"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-UA-XX-0147M†
     
 
Zhovkva castle
Zhovkivskyy rayon
Lvivska obl.
UKRAINE
 
- - -

Polský šlechtic Stanisław Żółkiewski vybudoval v letech 1594 – 1606 zámek v Žovkvě a za ním zřídil zvěřinec se zubry, jeleny, srnci, kamzíky a údajně i gazelami... Zvěřinec sloužil především jako obora, ale přinejmenším některá zvířata byla ve vlastních výbězích. Ten existoval i za Jakuba Sobieskiho a jeho syna Jana III. Sobieskiho – až do konce 17. stol.

Polish nobleman Stanisław Żółkiewski built a castle in Zhovkva in 1594 - 1606. Behind it, he created a menagerie with wisents, red deer, roe deer, chamois and reportedly also gazelles... The menagerie served primarily as a game park, but at least some animals were in their own enclosures. It existed also during time of Jakub Sobieski and his son John III Sobieski - until the late 17th century.

1606

konec 17. stol.
the late 17th century

soukromé (Stanisław Żółkiewski > Jakub Sobieski > Jan III. Sobieski)
private (Stanisław Żółkiewski > Jakub Sobieski > John III Sobieski)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 02.06. 2018 Poslední úprava 02.06. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.