!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Donetsk

Donets'k  Донецьк [Donets'k]    Донецьк [Donetsk]    Doněck

 dříve • previously: Yuzovka (Юзовка), Stalin (Сталiн), Stalino (Сталино)


Donetsk Garden of Live Butterflies
Донецький сад живих тропічних метеликів [Donets'kyy sad zhyvykh tropichnykh metelykiv] •  Донецкий сад живых тропических бабочек [Donetskiy sad zhivykh tropicheskikh babochek]
48°00'11"N 37°48'22"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-UA-XX-0152A
     
 
Postysheva 129
Donetsk
UKRAINE
 
+380 954991749
 
N/A
 
N/A
 
N/A    
 
malý motýlí dům – jedna stroze zařízená místnost s tropickými druhy motýlů (zejména z Asie a Ameriky)

small butterfly house - one austerely furnished room with tropical butterflies (mainly from Asia and America)

N/A

N/A

2. prosince 2012
2nd December 2012

soukromé (Anna V. Jurenko)
private (Anna V. Yurenko)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 04.04. 2019 Poslední úprava 04.04. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.