!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kyiv

Kiev; Kyyiv  Київ [Kyyiv]  Киев [Kiev] Kyjev


Exhibition-Farm of Live Tropical Butterflies "Planeta metelykiv"
(= Planet of Butterflies)
Виставка-ферма живих тропічних метеликів «Планета метеликів» [Vystavka-ferma zhyvykh tropichnyk metelykiv (Planeta metelykiv]  • Выставка-ферма живых тропических бабочек «Планета бабочек» [Vystavka-ferma zhivykh tropicheskikh babochek "Planeta babochek"]
50°22'49"N, 30°28'53"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-UA-XX-0180A
     
 
VDNH, pavilon 11A
pr-t Akademika Hlushkova 1
Kyiv
UKRAINE
 
+380 667215655
+380 935096688
 
N/A
 
voprossik☼gmail.com
 
www.planetababochek.com.ua  
 
motýlí dům a farma ve výstavním centru VDNH (Výstava úspěchů národního hospodářství) - největší na Ukrajině.

Butterfly House and Farm in Exhibition Centre VDNH (Exhibition of Achievements of National Economy) - the largest in Ukraine.

vedle Motýlího domu je Kontaktní zoo a mnoho jiných atrakcí výstavního centra
next to the Butterfly house, there is also Contact zoo and many other attractions of the Exhibition centre

prodej suvenýrů
souvenir sale

27. prosince 2013
27th December 2013

soukromé
private

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 07.04. 2019 Poslední úprava 07.04. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.