!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Lubske

  Лубське [Lubs'ke]  Лубское [Lubskoe]


Mini zoo "Fortuna" Lubske
Міні-зоопарк «Фортуна» Лубське [Mini-zoopark "Fortuna" Lubs'ke]
Мини-зоопарк «Фортуна» Лубское [Mini-zoopark "Fortuna" Lubskoe]
50°13'36"N, 29°53'07"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-UA-XX-0181B
     
 
Lubske, 08072
Makarivskiy rayon
Kyivska obl.
UKRAINE
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
malinká mini zoo soukromé farmy Fortuna. Navzdory svému názvu je to spíše neštěstí - týrání zvířat v titěrně malých kobkách - lvi, medvědi, vlci, mývalovci, velbloudi, divočáci, kozy, poníci, králíci, bažanti, pávi, holubi, divoké kachny...

tiny mini zoo of private farm Fortuna. Despite its name, it is rather a misfortune - cruelty to animals in tiny cells - lions, bears, wolves, raccoon dogs, camels, wild boars, goats, horses, ponies, rabbits, pheasants, peacocks, pigeons, mallards...

N/A

N/A

N/A

soukromé - Vasil Vasilevič Velenčuk (Василь Васильович Веленчук)
private - Vasil Vasilevich Velenchuk (Василь Васильович Веленчук)

N/A

N/A

N/A

0 0 0 ~14 / ?
(2015)
0 ~4 / ? ~10 / ?
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 23.08. 2020 Poslední úprava 23.08. 2020  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.