!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Yalta

Jalta  Ялта [Yalta]  Yalta    Jalta


Yalta Garden of live butterflies in the Orchid Garden
Ялтинський Сад живих метеликів в Саду орхідей [Yaltyns'kyy Sad zhyvykh metelykiv v Sadu orkhidey]
Ялтинский Сад живых бабочек в Саду орхидей [Yaltinskiy Sad zhivykh babochek v Sady orkhidey]
44°29'23"N, 34°09'40"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-UA-XX-0184B
     
 
Pushkin st.
Yalta
AR Krym
UKRAINE
 
+380 500540740
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
miniaturní a velmi slabá napodobenina motýlího domu - ve skutečnosti jedna velmi maličká místnost (skoro jako kůlna) s několika málo motýly z jv. Asie, Jižní Ameriky a Afriky a několika drobných pěvců (stejně tak Zahrada orchidejí je jen miniaturní výstavka).

miniature and very poor imitation of a butterfly house - in fact, one very small room (almost like a shed) with a few butterflies from the SE Asia, South America and Africa and a few small songbirds (same also the Orchid Garden is just a miniature exhibition only).

mini výstavka orchidejí
mini exhibition of orchids

X

N/A

soukromé
private

N/A

N/A

N/A

N/A 0 0 N/A
0 N/A 0
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 23.08. 2020 Poslední úprava 23.08. 2020  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.