!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Zhornyska

Жорниська [Zhornys'ka]    Жорниска [Zhorniska]    Żorniska  Žorniska


Bear Sanctuary Domazhyr
Ведмежий притулок Домажир [Vedmezhyy prytulok Domazhyr]
Медвежий приют Домажир [Medvezhiy priyut Domazhir]
50°19'14"N, 28°24'36"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-UA-XX-0174A
     
 
vul. Vedmezhyy kray
Zhornyska
Lvivska obl., 81083
UKRAINE
 
+380 675093058
 
N/A
 
bsd-office☼four-paws.org
 
www.bearsanctuary-domazhyr.org
www.vier-pfoten.org/... , www.four-paws.org.uk/... www.four-paws.us/... www.vier-pfoten.de/... www.vier-pfoten.at/... www.vier-pfoten.ch/... www.vier-voeters.nl/... www.four-paws.org.au/...
 
 
rezervace pro medvědy ze špatných chovných podmínek provozovaná mezinárodní organizací Vier Pfoten (Four Paws). Aktuálně (v první fázi) je obestavěno 7,7 ha a je zde 11 medvědů. V budoucnu by měla mít rezervace okolo 20 ha a kapacitu asi 30 medvědů.

sanctuary for bears formerly kept in bad conditions operated by international organisation Vier Pfoten (Four Paws). Currently (in the first phase) 7,7 ha is enclosed and 11 bears are here. In the future, the sanctuary should have around 20 ha and capacity for about 30 bears.

prohlídky s průvodcem
guided tours

kavárna
cafe

19. května 2016 - založení; 16. října 2017 - otevření
19th May 2016 - foundation, 16th October 2017 - opening

Vier Pfoten (Four Paws)

7,7 ha (první fáze, celkově okolo 20 ha)
7.7 ha (the first phase, around 20 ha in total)

N/A

N/A

0 0 0 1 / 11
(2019)
0 0 1 / 11
 
2017
           
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 07.04. 2019 Poslední úprava 07.04. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.