!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Alexandria

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloading اسكندريه‎ [Eskendereyya]    الإسكندرية [al-Iskandariyya]    Ⲣⲁⲕⲟⲧⲉ [Rakotə]    Αλεξάνδρεια‎ [Alexándreia]  Alexandrie

dříve • formerly: Ἀλεξάνδρεια ἡ κατ' Αἴγυπτον [Alexándreia e kat' Egypton]
původně • originaly Rhakotis  [Raˁ-Ḳāṭit (Râ-Kedet)]   Ῥακῶτις [Rhakotis]


† Menagerie of Ptolemaic in Alexandria Library

 

31°12'01"N, 29°54'16"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
STAROVĚKÉ ŘECKO - PTOLEMAIOVSKÝ EGYPT
- Alexandria byla založená cca 331 př. n.l. z tehdejšího malého přístavního města Rakotis (dodnes je Rakotis čtvrť Alexandrie)

ANCIENT GREECE - PTOLEMAIC EGYPT
- Alexandria was founded ca. 331 BC from the then small port city of Rhakotis (or Rhacotis; till now Rhakotis is quarter of Alexandria)
   
AF-EG-XX-0035H†
     
 

~ 295 př. n.l. - ~ 30 n.l.

~ 295 BC - ~ 30 AD
 
N/A
 
Ptolemaios I. - Sótér (*367 - †289 př. n.l.) založil u svého paláce v Alexandrii věhlasnou Alexandrijskou knihovnu, která se později stala součástí Múseionu (též Musaeum - badatelská a umělcká instituce). Součástí knihovny byl také velký zvěřinec s neobyčejným množstvím zvířat. Zvěřinec, resp. zvířata sloužila pro slavnostní procesí, ale hlavně vědcům pro studia a bádání.
Po Sotérovi převzal zvěřinec jeho syn Ptolemaios II. - Filadelfos (*309 - †246 př. n.l.), který jej rozvinul to největší kolekce zvířat v zajetí v té době. Bylo tam množství exotických zvířat - 96 slonů, 24 lvů, 14 levhartů, 16 gepardů, karakali, ženetky, medvědi, 14 velbloudů, 60 divokých koz, 100 exotických ovcí, 28 bílých zebu, 8 etiopských volů, 7 párů oryxů, buvolci a další antilopy, 7 párů divokých oslů, 8 párů pštrosů, žirafy, zebry, nosorožci, stovky domácích zvířat, množství ptáků (sokoli, jestřábi, papoušci, pávi, bažanti...), velcí hadi atd. Zvěřinec pak udržovali i další Ptolemaiovci až do doby dobytí Egypta Římským císařem Oktaviánem Augustem v roce 30 n.l. Potom sloužila tato největší antická "zoo" světa jako vypravovací stanoviště pro transport afrických zvířat do Evropy.

Ptolemy I - Soter (*367 - †289 BC) founded near his palace in Alexandria a famous Library of Alexandria, which later became part of Mouseion (also Musaeum - institution of musas). Part of the library was also large menagerie with extraordinary number of animals. The menagerie, resp. animals was used for ceremonial processions, but served mainly to scientists for study and research.
After Soter the menagerie was taken over by his son Ptolemaios II - Philadelphos (*309 - †246 BC), who developed it to the largest collection of animals in captivity to that date. There were many exotic animals - 96 elephants, 24 lions, 14 leopards, 16 cheetahs, caracals, genets, bears, 14 camels, 60 wild goats, 100 exotic sheep, 28 white zebus, 8 Ethiopian oxen, 7 pairs of oryxes, hartebeests and other antelopes, 7 pairs of wild asses, 8 pairs of ostriches, giraffes, zebras, rhinos, hundreds domestic animals, numerous birds (falcons, hawks, parrots, peacocks, pheasants...), big snakes etc. After that also other Ptolemaic keep the menagerie until the time of conquest of Egypt by Roman emperor Octavius Augustus in 30 AD. Then this largest ancient "zoo" of the world served as a staging post for transport African animals to Europe.
 

  Stránka vytvořena 08.01. 2012 Poslední úprava 08.01. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:20. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.