!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
* Halaibský a Bir Tawilský triangl - sporná území nárokovaná Egyptem a Súdánem - obě pod kontrolou Egypta (Bir Tawil je de iure Země nikoho).
* Hala'ib and Bir Tawil Triangle - disputed lands claimed by Egypt and Sudan -  both under control of Egypt (Bir Tawil is de iure No man's land).

ZOO:

6th October City: Magic Land Dolphinarium
Alexandria: Alexandria Aquarium
Alexandria: Alexandria Zoological Garden
Alexandria: Lion Village Antoniadis Gardens
Alexandria: Sea Gull El Max Mini Zoo
Aswan: Pyramisa Isis Island Resort Mini Zoo
Beni Suef: Beni Suef Zoo
Cairo: MerryLand Amusement Park
Cairo: The Fish Garden (Aquarium Grotto Garden; Gabalaya Park and Garden)
Desouk: Desouk Zoo
El Arish: El Arish Zoo
El Gouna: El Gouna Aquarium and Museum
Fayum: El Fayoum Zoo Garden
Giza: Giza Zoological Gardens
Giza: Scoo-be-zoo
Giza: Sea Gull Cairo Mini Zoo
Hurghada: Dolphina Hurghada
Hurghada: Hurghada Grand Aquarium
Hurghada: Jasmine Village Hotel Mini Zoo
Hurghada: Red Sea Aquarium
Hurghada: Sahara Park (Bedouin Zoo and Terrarium; Hurghada Desert Zoo and Terrarium)
Hurghada: Sea Gull Beach Resort Mini Zoo
Kafr el-Sheikh: Kafr el-Sheikh Sanaa Garden Zoo
Luxor: Jolie Ville Luxor Resort Mini Zoo
Mahmud Shaltut: Africa Safari & Motel
Makaladi Bay: Dolphin World Egypt
Mansoura: Mansoura Zoo
Marina el Alamein: Lion Village Marina
Marina el Alamein: Sea Gull Marina Mini Zoo
Masna Fahim: Omar's Oasis Zoo
Qaryat al Amilin: Lion Village (Cairo - Alexandria Desert Road)
Sharm el Sheikh: Dolphina Sharm el-Sheikh
Sharm el Sheikh: Hauza Beach Resort Mini Zoo
Tanta:Tanta Andalus Zoo
  Wadi Natrun: Master's Zoo
Zagazig: El Sharkia Zoo
Banha: Banha Zoo
Cairo: Gezirah Aviary
Cairo: Zoological Park in Mahmasha
Minya: Minya Zoo
Cairo: Cairo Manor Pasha's Menagerie
Cairo: Fatimid Menagerie in Cairo
Cairo: Menagerie in Cairo Citadel
Cairo: Menagerie of Abbas II Pasha Hilmi (Koubbeh Menagerie)
Cairo: Menagerie of Khedive Ismail Pasha (Gezirah Menagerie)
Cairo: Tulunid Menagerie in Al-Qata'i
Cairo: Tulunid Menagerie in Fustat
Shubra el-Kheima: Shubra Menagerie (Muhammad Ali's / Ismail Pasha's / Khedive's Menagerie in Shubra)
Akhenaten (Amarna): Menagerie of Pharaoh Akhenaten in Akhetaten
Alexnadria: Menagerie of Ptolemaic in Alexandria Library
Hierakonpolis (Nekhen): Menagerie in Hierakonpolis
Pi-Ramesses: Menagerie of Ramses II in Pi-Ramesses
Thebes (Waset ; Niut): Botanical Garden of Pharaoh Thutmose III in Karnak
Thebes (Waset ; Niut): Garden of Amun-Ra
Hurghada: Lion Village Hurghada
Marina el Alamein: Sama Marine Aquarium (Honest Aquarium)
New Cairo: Degla Safari Park
Port Ghalib: Degla Cave Oasis
Sharm el Sheikh: Lion Village Sharm el Sheikh
Wadi el Rayan: Captive Breeding Centre
►►►
  vyberte zoo ze seznamu nebo klikněte do mapy • select zoo from the list or click to the map
zobrazit v mapě Google
display in Google map


 
současné / zrušené zoo:   plánované a nezařazené zoo (chybí informace)   menažerie / "prazvěřince"   planned and non-listed (information missing)   current / abolished zoos:
kategorie: A   B C     více zoo v jednom městě nebo místě (počet zoo)   menageries / "pre-menageries"   more zoos in one city or place (number of zoos)   category: A   B C  

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:20. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.