!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Cairo

 القاهرة [al-Qāhira]   Káhira

často se užívá familiární název • often used is familial name Masr ; Misr (مصر‎)


† Tulunid Menagerie in Al-Qata'i
 
30°01'45"N, 31°15'01"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AF-EG-XX-0051M†
     
 
Al-Qata'i (today's Cairo)
near Ibn Tulun Mosque
EGYPT
 
N/A

zvěřinec turkické dynastie Tulunidů krátce vládnoucí Egyptu (884 - 905). Zvěřinec zřídil již první člen dynastie Ahmad Ibn Tulun. Nacházel se u emírského paláce Dar al-Imara a hippodromu naproti mešitě Ibn Tulun (ta existuje stále) v tehdejším hlavním městě Al-Kataj (dnes součást Káhiry). Tulunidové chovali levharty a jiné šelmy, slony, žirafy, koně a zřejmě i další zvířata. Někdy je zvěřinec nazýván také Zahrada predátorů. Všechna zvířata byly v klecích nebo výbězích a každé mělo speciální dům.

Menagerie of Turkic Tulunid dynasty shortly ruling in Egypt (884-905). The menagerie has created already by the first member of the dynasty Ahmad Ibn Tulun. It was at emir palace of Dar al-Imara and Hippodrome opposite the mosque of Ibn Tulun (which still exists) in the former capital of Al-Qata'i (now part of Cairo). Tulunids kept leopards and other beasts, elephants, giraffes, horses and probably also other animals. The menagerie is sometimes called also Garden of predators. All animals were in cages or enclosures and each had special house.

~884

zřejmě do konce vlády Tulunidů (905)
perhaps to finish of Tulunids ruling (905)

emír Ahmad Ibn Tulun a jaho následníci dynastie Tulunidů
Emir Ahmad Ibn Tulun and his successors of Tulunid dynasty

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 17.12. 2016 Poslední úprava 17.12. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.