!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Mahmud Shaltut
 

Africa Safari & Motel
Africa Safari Park
30°45'51"N, 29°58'48"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-EG-XX-0008A
     
 
Km 65
Alex-Cairo Desert Road Alexandria
EGYPT
 
+20 127126235
+20 123600967
+20 121175098
+20 101170683
 
N/A
 
sherif☼africasafariegypt.com
 
www.africasafariegypt.com
 
safari park při dálnici Alexandrie - Káhira (Zambezi Rest Stop). Safari tour (zebry, antilopy, lvi, tygři, medvědi, opice, hroši, klokani, lamy, papoušci, ...), River tour (vodopád, krokodýli, šimpanzi, kočkodani...), Cave (sovy, kobry, varani, chameleoni, želvy, tarbíci, netopýři...)

safari park in the highway Alexandria - Cairo (Zambezi Rest Stop). Safari tour (zebras, antelopes, lions, tigers, bears, monkeys, hippopotami, kangaroos, lamas, parrots...), River tour (waterfall, crocodiles, chimpanzees, guenons...), Cave (owls, cobras, monitors, chameleons, tortoises,  jerboas, bats...)

komfortní ubytování, bazén, různé hry (kulečník, fotbal, hokej, ping-pong...), rybaření (i z místnosti), obchod se suvenýry
comfort accommodation, pool, various games (billiard, football, hockey, ping-pong...), fishing (also from room), souvenir shop

Zambezi Restaurant, Africa Safari Motel

2004

soukromá (Tarek A. Makarem)
private (Tarek A. Makarem)

67,2 ha (podle jiného zdroje 81 ha)
67,2 ha (81 ha according to another source)

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 25.06. 2009 Poslední úprava 07.01. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.