!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Masna Fahim
 

Omar's Oasis Zoo
 
30°25'45"N, 30°20'22"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-EG-XX-0017A
     
 
Km 111
Alex-Cairo Desert Rd.
Wadi El Natrun
El Beheira
EGYPT
 
+20 453550210
+20 453550900
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
malá zoo u restaurace Omar's Oasis na pouštní dálnici Káhira - Alexandrie. Stádo jelenů, pštrosi, plameňáci, kozy, lamy, koně, osli, poníci, želvy a další zvířata.

small zoo of Omar's Oasis Restaurant in Cairo - Alex desert highway. Herd of deer, ostriches, flamingos, goats, llamas, horses, donkeys, ponies, tortoises and other animals.

N/A

restaurace
restaurant

N/A

soukromá
private

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 26.06. 2009 Poslední úprava 26.06. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.