!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Sharm el-Sheikh

 شرم الشيخ‎ [Sharm al-Shaykh]   Šarm el Šejch; Šarm as Šejch

občas se užívá těž zkratka • sometime is used also abbreviation: SSH


Hauza Beach Resort Mini Zoo
Hauza Zoo
28°00'53"N, 34°26' 06"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-EG-XX-0019A
     
 
Nabq Bay
Sharm El Sheikh
EGYPT
 
hotel:
+20 693710004 / 5 / 6 / 7
+20 101700046/8
 
hotel:
+20 693710012
 
hotel:
info☼hauzaresort.com
wecare☼hauzaresort.com
 
rezort • the resort: www.hauzaresort.com/...  
 
malá hotelová zoo. Šimpanzi, jeleni, pštrosi, antilopy, velbloudi, lamy, dikobrazi, plameňáci, krokodýli, agamy, hadi, želvy, domácí zvířata... V roce 2011 byla zoo zavřena nejméně na 3 roky kvůli celkové rekonstrukci.

small hotel zoo. Chimpanzees, deer, ostriches, antelopes, camels, llamas, porcupines, flamingos, crocodiles, agamas, snakes, tortoises, domestic animals... In 2011, the zoo was closed for at least 3 years due to renovation.

N/A


N/A ; 2011 - dočasné zavření kvůli rekonstrukci (dle plánu na 3 roky)
N/A; 2011 - temporary closing due to renovation (it is planned for 3 years)

Hauza Beach Resort Hotel

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
René Franěk, 16.05.2008
Image 1 of 12
René Franěk, 16.05.2008
René Franěk, 16.05.2008
René Franěk, 16.05.2008
Image 2 of 12
René Franěk, 16.05.2008
René Franěk, 16.05.2008
René Franěk, 16.05.2008
Image 3 of 12
René Franěk, 16.05.2008
René Franěk, 16.05.2008
René Franěk, 16.05.2008
Image 4 of 12
René Franěk, 16.05.2008
René Franěk, 16.05.2008
René Franěk, 16.05.2008
Image 5 of 12
René Franěk, 16.05.2008
René Franěk, 16.05.2008
René Franěk, 16.05.2008
Image 6 of 12
René Franěk, 16.05.2008
René Franěk, 16.05.2008
René Franěk, 16.05.2008
Image 7 of 12
René Franěk, 16.05.2008
René Franěk, 16.05.2008
René Franěk, 16.05.2008
Image 8 of 12
René Franěk, 16.05.2008
René Franěk, 16.05.2008
René Franěk, 16.05.2008
Image 9 of 12
René Franěk, 16.05.2008
René Franěk, 16.05.2008
René Franěk, 16.05.2008
Image 10 of 12
René Franěk, 16.05.2008
René Franěk, 16.05.2008
René Franěk, 16.05.2008
Image 11 of 12
René Franěk, 16.05.2008
René Franěk, 16.05.2008
René Franěk, 17.05.2008
Image 12 of 12
René Franěk, 17.05.2008
René Franěk, 17.05.2008

  Stránka vytvořena 27.06. 2009 Poslední úprava 01.08. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.