!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Svobodný stát • Free State
Vrystaat • iFreyistata • Freistata • Fuleyistata • Foreistata • Fureisitata • Freyistata • iFleyistata

 
Stoomhoek
 

Soetdoring Predator Park
 
28°50'49"S, 26°02'37"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-FS-0002B
     
 
Soetdoring Nature Reserve
Stoomhoek
SOUTH AFRICA

Postal address:
Soetdoring Nature Reserve
Private Bag X20801
Bloemfontein 9300
SOUTH AFRICA
 
Soetdoring Nature Reserve:
+27 514339002
+27 514331167
+27 364881578
 
Soetdoring Nature Reserve:
+27 514331168
+27 514339044
 
N/A
 
N/A  
 
park několika druhů šelem (lvi, gepardi a psi hyenovití...) - oddělené výběhy přístupné vlastním autem

park of several predators species (lions, cheetahs and wild dogs) - separate enclosures accessible by own car

aktivity Přírodní rezervace Soetdoring, kde leží Predator Park; v plánu je stavba Soetdoring Eco-Parku (u východního vchodu do rezervace); možnost ubytování
activities of Soetdoring Nature Reserve, where the Predator Park lies; building of Soetdoring Eco-Park is planned (at the East gate of the Reserve); possibility of accommodation

prostor pro piknik a barbecue v přírodní rezervaci
picnic and barbecue spots in the Nature Reserve

N/A

státní
governmental

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 01.04. 2010 Poslední úprava 01.04. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.