!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Gauteng
iGauteng •  Kgauteng • Rhawuti

 
Johannesburg

iRhawuteni   Kgauteng    Gauteng   eGoli; iRhawutini   iGoli

často jsou používány i zkrácené názvy • often used are also short names Jo'burg, Jozi or JHB


Rietvlei Farmyard and Bird Aviary
Rietvlei Farm • Rietvlei Zoo Farm (= old name of Johannesburg zoo breeding centre, which is still most used)
26°18'40"S, 28°04'41"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
- - -
     
 
101 Swrtkoppies Road
Johannesburg South - R554
SOUTH AFRICA
 
+27 790411488
+27 110241512
 
N/A
 
info☼rietvleifarm.co.za
 
www.rietvleilifestylecentre.co.za/...
 
bývalé chovné centrum Johannesburgské zoo (Rietvlei Zoo Farm) bylo přeměněno na park s množstvím volnočasových aktivit (Rietvlei Farm and Lifestyte Centre). Součástí tohoto parku je mj. i farma a ptačí voliéry (především pro děti). Více méně domácí zvířata - poníci, kozy, ovce, prasata, veverky, králíci, morčata, pštrosi, papoušci, kachny, husy, pávi, krůty, slepice apod.

former breeding centre of Johannesburg zoo (Rietvlei Zoo Farm) was transformed into a park with many leisure activities (Rietvlei Farm and Lifestyle Centre). Part of the park is among others also farmyard and bird aviaries (especially for children). Less or more domestic animals - ponies, goats, sheep, pigs, squirrels, rabbits, guinea pigs, ostriches, parrots, ducks, geese, peacocks, turkeys, chickens etc.

odpočinek, piknik, procházky, různé sportovní aktivity, cykloturistika atd.
relaxation, picnic, walking, various sport activities, biking etc.

zahradní restaurace
tea garden

2007

N/A

N/A (270 ha - celý park • the whole park)

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

N/A
 

  Stránka vytvořena 23.03. 2010 Poslední úprava 23.03. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.