!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Gauteng
iGauteng •  Kgauteng • Rhawuti

 
Sandton

 


South African National Birds of Prey Centre and Wildlife Sanctuary - Inanda Club
  SANBOPCAWS
předešlé názvy  •  former names
-> ~2006
(ENG) South African National Birds of Prey Centre • SANBOPC
26°07'02"S, 28°03'30"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-GP-0029B
     
 
1 Forrest Road
Inanda, Sandton, Johannesburg
SOUTH AFRICA
 
SANBOPCAWS Head Centre JHB:
P.O.Box 292
Bruma, 2026
SOUTH AFRICA
 
SANBOPCAWS Head Centre:
+27 733819892
 
N/A
 
SANBOPCAWS Head Centre JHB:
raptor☼icon.co.za
glo☼birdsofprey.org.za
 
SANBOPCAWS: www.birdsofprey.weebly.com
SANBOPC (staré stránky • old site): www.birdsofprey.org.za
 
 
centrum pro chov, rehabilitaci, vzdělávání a výzkum dravých ptáků a gepardů (v areálu Inanda Clubu).
SANBOPCAWS má několik poboček (center) po celé JAR - některé byly zrušeny, jiné zřízeny - situace je velmi nepřehledná, není zřejmé, která centra aktuálně fungují, ani která mají expozice nebo naopak. Informací o jednotlivých centrech je velmi málo nebo žádné a SANBOPCAWS neodpovídá na korespondenci.

centre for captive breeding, rehabilitation,  education and research of birds of prey and cheetahs (within Inanda Club)
SANBOPCAWS has several branches (centres) throughout South Africa - some were canceled, others created - the situation is very confused, it is not clear what centres are currently working or having exposure or vice versa. Information about individual centers is very little or no and SANBOPCAWS is not responding to correspondence.

ukázky letů; různé atrakce a aktivity Inanda Clubu, včetně dětského hřiště apod.
flight displays; various attractions and activities of Inanda Club include children's playground etc.

restaurace
restaurant

N/A

nezisková organizace (viz. SANBOPCAWS hlavní centrum Johannesburg)
non-profit company (see SANBOPCAWS Johannesburg main centre)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

N/A
 

  Stránka vytvořena 24.03. 2010 Poslední úprava 24.03. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.