!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Severozápad • North West
Noordwes • iTlhagwini-Tjhingalanga • Leboa Bodikela • Leboya Bophirimela • N’walungu-Vupeladyambu • Bokone Bophirim • Devhula-Vhukovhela • eMntla-Ntshona • Nyakatho-Ntshonalanga

 
Hartbeespoort

familiárně • familiarly Harties
dříve • formerly Schoemansville


Chameleon Village Lion Park
Chameleon Village Predator Park
25°43'39"S, 27°49'37"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-MP-0009A
     
 
Plot 238-239
Old Rustenburg n4
Zandfontein, Brits
SOUTH AFRICA
 
+27 731831795
+27 730556726
 
N/A
 
cvlionpark☼gmail.com
 
www.chameleonvillage.co.za
 
lví park v areál obchodů s uměleckými výrobky, restauracemi atd. - původně lvi, bílí lvi, tygři, bílí tygři, později i levharti, servali, karakali, geapardi a hyeny. V plánu je i výběh kopytníků (impaly, sntilopy skákavé atd.)

lion park in the complex of craft markets, restaurants etc. - originally lions, white lions, tigers, white tigers later also leoprds, servals, caracals, cheetahs and hyenas. Also enclosure of ugulates (impalas, springbok etc.) is planned.

obchod se suvenýry, vedle je park plazů, umělecké obchody, dětský areál (prolézačky, skákací hrady, arkádové hry, pískoviště, houpací koně...), množství aktivit a atrakcí v okolí u Hartbeespoort Dam

souvenit shop, next is reptile park, acraft martket, children's area (jungle gyms, jumping castles, game arcade, sand pits, rocking horses...), number of activities and attractions around the Hartbeespoort Dam

restaurace, bary, kantýna...
restaurants, bars, canteen...

6. prosince 2013
6th December 2013

soukromé
private

10 ha (celá • the whole Chameleon Village)

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
2013
           
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 10.12. 2015 Poslední úprava 10.12. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.