!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Severozápad • North West
Noordwes • iTlhagwini-Tjhingalanga • Leboa Bodikela • Leboya Bophirimela • N’walungu-Vupeladyambu • Bokone Bophirim • Devhula-Vhukovhela • eMntla-Ntshona • Nyakatho-Ntshonalanga

 
Hartbeespoort

familiárně • familiarly Harties
dříve • formerly Schoemansville


Chameleon Village Reptile and Conservation Park
Chameleon Village Reptile park and Zoo
25°43'32"S, 27°49'32"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-MP-0007A
     
 
Plot 238-239
Old Rustenburg n4
Zandfontein, Brits
SOUTH AFRICA
 
+27 122535119
 
N/A
 
chameleonvillagereptilepark☼gmail.com
gaboonadder☼gmail.com
james☼chameleonvillage.co.za
 
www.chameleonvillage.co.za
 
areál obchodů s uměleckými výrobky, restauracemi atd. jehož součástí je i park plazů a dětská zoo - okolo 150 druhů plazů (hadi, ještěrky, želvy i krokodýli), šakali, karakali, surikaty, mývali, opice, dikobrazi, králíci, emu, žáby, pavouci...

complex of craft markets, restaurants etc., whose part is also a reptile park and petting zoo - around 150 species of reptiles (snakes, lizards, turtles and also crocodiles), jackals, caracals, meerkats, raccoons, monkeys, porcupines, rabbits, emus, frogs, spiders...

show s plazy, krmení krokodýlů, vedle je lví park, umělecké obchody, dětský areál (prolézačky, skákací hrady, arkádové hry, pískoviště, houpací koně...), množství aktivit a atrakcí v okolí u Hartbeespoort Dam

reptile show, crocodile feeding, next is lion park, acraft martket, children's area (jungle gyms, jumping castles, game arcade, sand pits, rocking horses...), number of activities and attractions around the Hartbeespoort Dam

restaurace, bary, kantýna...
restaurants, bars, canteen...

2006 (?)

soukromé
private

10 ha (celá • the whole Chameleon Village)

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
2009
           
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Helen Jooste, 17.12. 2009
Image 1 of 10
Helen Jooste, 17.12. 2009
Helen Jooste, 17.12. 2009
Helen Jooste, 17.12. 2009
Image 2 of 10
Helen Jooste, 17.12. 2009
Helen Jooste, 17.12. 2009
Helen Jooste, 17.12. 2009
Image 3 of 10
Helen Jooste, 17.12. 2009
Helen Jooste, 17.12. 2009
Helen Jooste, 17.12. 2009
Image 4 of 10
Helen Jooste, 17.12. 2009
Helen Jooste, 17.12. 2009
Helen Jooste, 17.12. 2009
Image 5 of 10
Helen Jooste, 17.12. 2009
Helen Jooste, 17.12. 2009
Helen Jooste, 17.12. 2009
Image 6 of 10
Helen Jooste, 17.12. 2009
Helen Jooste, 17.12. 2009
Helen Jooste, 17.12. 2009
Image 7 of 10
Helen Jooste, 17.12. 2009
Helen Jooste, 17.12. 2009
Helen Jooste, 17.12. 2009
Image 8 of 10
Helen Jooste, 17.12. 2009
Helen Jooste, 17.12. 2009
Helen Jooste, 17.12. 2009
Image 9 of 10
Helen Jooste, 17.12. 2009
Helen Jooste, 17.12. 2009
Helen Jooste, 17.12. 2009
Image 10 of 10
Helen Jooste, 17.12. 2009
Helen Jooste, 17.12. 2009

  Stránka vytvořena 22.03. 2010 Poslední úprava 14.06. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.