!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Bakı

Baki ; Baky ; Baku  Паку [Paku]  Баку [Baku]    Բաքու [Bak'u]  ბაქო [Bak'o]  Bakü 
  باکو  Baku

historicky • historically:  باد كوبه  [bād-e kubeh] ; Bad-kube ; Baghkuh


† Bakı Mini Zoo
Бакинский зооуголок [Bakinskiy zoougolok]
40°22'12"N, 49°50'07"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AS-AZ-XX-0001A†
     
 
Lunacharsky Park (dnes • today Nizami Park)
Bakı
AZERBAIJAN
 
- - -

předchůdce Zoo Baku - zookoutek, který byl založen v roce 1928 v Parku Lunačarskovo (dnes Nizami Park). Byla to jedna z prvních zoo Kavkazu, ačkoli zde bylo jen pár zvířat.

predecessor of Baku Zoo - zoo-corner (mini-zoo), which was founded 1928 in Lunacharsky Park (today Nizami Park). It was one of the first zoos of Caucasus, although there were only couple animals.

14. prosince 1928
14th December 1928

N/A (zřejmě někdy před rokem 1940)
N/A (apparently before 1940)

státní
state

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 27.04. 2012 Poslední úprava 27.04. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.