!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Shekvetili

შეკვეთილი [Shek'vetili]  Շեկվեթիլ [Shek'vetil]   Шекветили [Shekvetili]  Šekvetili


Shekvetili Dendrological Park
Tsvermagala Dendrological Park
დენდროლოგიური პარკი შეკვეთილი [Dendrologiuri p’ark’i Shek’vetili] • დენდროლოგიური პარკი წვერმაღალა [D. p. Ts’vermaghala]
Дендрологический парк Шекветили [Dendrologicheskiy park Shekvetili] • Дендрологический парк Цвермагала [D. p. Tsvermagala]
41°57'28"N, 41°45'56"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
AS-GE-XX-0012A
     
 
Shekvetili
GEORGIA
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
nový velký dendropark, který nechal vybudovat politik, filantrop a bývalý gruzínský premiér Bidzina Ivanishvili. Kdomě stovek stromů je zde i obří voliéra na umělém jezeře a další chovná zařízení s téměř 60 druhy zvířat - axisi, lemuři, papoušci, tukani, plameňáci, několik druhů pelikáni a jeřábů, čápi, ibisi, vodní ptáci, pávi...

a new large dendrological park built by politician, philanthropist and former Georgian Prime Minister Bidzina Ivanishvili. In addition to hundreds of trees, there is also a giant aviary on an artificial lake and other breeding facilities with almost 60 species of animals - cheetals, lemurs, parrots, toucans, flamingos, several species of pelicans and cranes, storks, ibises, waterfowl, peacocks...

dendrologický park
dendrological park

N/A

2017 - - začátek budování; 15. července 2020 - otevření (založil Bidzina Ivanishvili)
2017 - beginning of creation; 15th July 2020 - opening (founded by Bidzina Ivanishvili)

soukromé - Bidzina Ivanishvili
private - Bidzina Ivanishvili

60 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A 58 / ?
(2020)
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 20.08. 2020 Poslední úprava 20.08. 2020  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.