!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Beit Alfa

Bet Alfa  בית אלפא [Beit Alfa]  Bejt Alfa


† Meshek Hai Beit Alfa
(= Living Farm)
משק חי בית אלפא [Meshek Khay Beit Alfa]
32°30'57"N, 35°25'40"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AS-IL-XX-0105B†
     
 
Beit Alfa
ISRAEL
 
www.betalfa.org.il/...  

malá, především dětská zoo - opice, velbloudi, kozy, ovce, hlodavci, bažanti, slepice, holubi, labutě, kachny a další zvířata. Mini zoo byla zrušena okolo roku 2005 z ekonomických důvodů.

small, mainly children's zoo - monkeys, camels, goats, sheep, rodents, pheasants, chickens, pigeons, swans, ducks and other animals. The Mini zoo was abolished around 2005, because of economic reasons.

zřejmě v 60. letech (Yossi Sivan)
probably in the 1960s (by Yossi Sivan)

~ 2005

kolektivní (kibuc)
collective (kibbutz)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 21.02. 2014 Poslední úprava 21.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.