!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Ein Hamifratz

En (Ein) HaMifraz (HaMifrats)  עין המפרץ [Eyn HaMifratz]  Ejn ha-Mifrac


† Park Hai Ein HaMifratz
(= Living Park)
  פארק חי עין המפרץ [Park Khay Eyn HaMifratz]
32°54'10"N, 35°05'43"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AS-IL-XX-0102A†
     
 
Ein HaMifratz
ISRAEL
 
N/A  

mini zoo - opice, lemuři, alpaky, jeleni, poníci, kozy, pávi a další ptáci, domácí zvířata. Mini zoo byla zrušena v roce 2005 z ekonomických důvodů.

mini zoo - monkeys, lemurs, alpacas, deer, ponies, goats, peacocks and other birds, domestic animals. Mini zoo was abolished in 2005 because of economic reasons.

N/A

2005

kolektivní (kibuc)
collective (kibbutz)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 21.02. 2014 Poslední úprava 21.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.