!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Glil Yam

Gelil Yam; Galil Yam  גליל ים [Glil Yam]  Glil Jam


† Hillula Pinat Hai in Glil Yam
(Hillula = special celebration of death, but the word is used generally as a celebration; Pinat Hai = children's zoo, literally Living Corner)
הילולה פינת חי בגליל ים  [Hillula Pinat Khay b'Glil Yam]
32°09'26"N, 34°49'42"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AS-IL-XX-0048B†
     
 
Glil Yam
ISRAEL
 
hilula202☼gmail.com
 
www.hilula202.com

více méně dětská zoo, která existovala od konce 70. nebo počátku 80. let do roku 2011 - lišky, mývali, nosáli, fretky, kočkodani, jeleni, krávy, ovce, kozy, prasata, poníci, osli, dikobrazi, mary, králíci, morčata, křečci, emu, pávi, slepice, husy, kachny, leguáni, šneci...

more or less children's zoo, which had existed since the late 70s or early 80s up to 2011 - foxes, raccoons, coatis, ferrets, green monkeys, deer, cows, sheep, goats, pigs, ponies, donkeys, porcupines, maras, rabbits, guinea pigs, hamsters, emus, peacocks, chickens, geese, ducks, iguanas, snails...

někdy na přelomu 70. a 80. letech
sometime in turn of the 1970s and 1980s

2011

kolektivní (kibuc)
collective (kibbutz)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
 všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 07.02. 2014 Poslední úprava 07.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.