!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
HaSolelim

 הסוללים [HaSolelim]  Ha-Solelim


† Safari Senses HaSolelim
ספארי חושים הסוללים  [Safari Khusim HaSolelim]
32°45'03"N, 314°'24"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AS-IL-XX-0074A†
     
 
HaSolelim
ISRAEL
 
www.yanshoof.net/...  

dětská zoo - surikaty, mývali, nosáli, fenci, lemuři, poníci, osli, kozy, králíci, drobní hlodavci, vakoveverky, papoušci, drobní okrasní exotičtí pěvci, pávi, slepice, holubi, hrdličky, kachny, hadi, želvy, ještěrky, žáby...

children's zoo - meerkats, raccoons, coati, fennec foxes, lemurs, ponies, donkeys, goats, rabbits, small rodents, sugergliders, parrots, small ornamental exotic songbirds, peacocks, chickens, pigeons, doves, ducks, snakes, turtles, lizards, frogs...

N/A

1. února 2011
1st February 2011

společnost "Sova - všechno živé" (ינשוף – הכל חי) - od roku 1995, předtím zřejmě kolektivní (kibuc)
"Owl - All Living" Society (ינשוף – הכל חי) - since 1995, before that perhaps collective (kibbutz)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
 všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 14.02. 2014 Poslední úprava 14.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.