!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Eilot

Elot  אילות [Eylot]   إيلوت‎‎ [Eilot]  Ejlot


Pinat Hai Eilot
(= Children' Zoo or literally Living Corner)
  פינת חי אילות‎ [Pinat Khay Eylot]
29°34'51"N, 34°57'48"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0092B
     
 
Eilot, 88805
ISRAEL
 
+972 86358816
+972 86358725
+972 544377809
 
+972 86358846
 
galya☼keilot.co.il
 
N/A  
 
malá dětská zoo - koncem roku 2013 zde proběhla kontrola Ministerstva životního prostředí a závěry jsou tristní... zanedbaná zvířata ve velmi špatném stavu... údajně bez vody a potravy, se zanedbanou veterinární péčí, některá zvířata i delší dobu mrtvá...  Nosáli, fretky, velbloudi, ovce, kozy, koně, osli, poníci, králíci, morčata, papoušci, vodní ptáci, pávi, slepice, perličky, křepelky, leguáni, želvy...

small children's zoo - at the end of 2013 there was a control of the Ministry of Environment and conclusions are dismal... neglected animals in very poor condition... reportedly without water and food, veterinary care was neglected, some animals were dead even longer time... Coatis, ferrets, camels, sheep, goats, horses, donkeys, ponies, rabbits, guinea pigs, parrots, waterfowl, peacocks, chickens, guinea fowl, quails, iguanas, turtles...

dětská zoo, jízda na ponících
petting zoo, pony riding

pikniková místa
picnic spots

N/A

kolektivní (kibuc - Eilot Guest House)
collective (kibbutz - Eilot Guest House)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 19.02. 2014 Poslední úprava 19.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.