!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Ein Gedi

En Gedi  עין גדי [Ortal]     عين جدي‎ [Ein Gedi]  Ejn Gedi, Én Gedi


Ein Gedi EcoCenter
Ein Gedi Environmental Centre • Jujube Garden - Eco Park and Mini Zoo (also hebrew name Gan HaShizef for Jujube Garden is used)
מרכז אקולוגי עין גדי  [Merkez Ekologi Eyn Gedi] •  מרכז סביבתי עין גדי  [Merkez Svivati Eyn Gedi] •  גן השיזף - פינת חי אקולוגית  [Gan HaShizef - Pinat Khay Ekolologit]
ايكو سنتره عين جدي  • المنتزه البيئي عين جدي
předešlé názvy  •  former names
-> 2001
(ENG) Pinat Hai Ein Gedi (Children's Zoo or literally Living Corner)
(HEB) פינת חי עין גדי [Pinat Khay Ein Gedi]
31°27'10"N, 35°23'06"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0055A
     
 
Ein Gedi
ISRAEL
 
+972 86594726
+972 86594753
+972 522887184
 
N/A
 
gundi21☼gmail.com
 
www.eingedi.co.il/...
www.eingediecocenter.wordpress.com
 
 
původně dětská zoo ze 70. let byla v letech 2011 - 2002 kompletně přebudována na moderní ekopark a minizoo. Surikaty, paviáni, lemuři, kozorožci, kozy, osli, papoušci, pávi, vodní ptáci, krokodýli, leguáni, želvy, žáby...

originally children's zoo from the 1970s was completely rebuilt in 2001 - 2002 to modern ecopark and mini-zoo - Meerkats, baboons, lemurs, ibexes, goats, donkeys, parrots, peacocks, waterfowl, crocodiles, iguanas, tortoises, frogs...

dětská zoo, v kibucu je též velká botanická zahrada
children's zoo, also large botanical garden is in the kibbutz

N/A

70. léta - jako dětská zoo; 2002 - Ekocentrum
the 1970s - as a children's Zoo; 2002 - EcoCenter

FoEME - Froinds of the Earth Middle East (původně kolektivní - kibuc)
FoEME - Friends of the Earth Middle East (originally collective - kibbutz)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 09.02. 2014 Poslední úprava 09.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.