!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Ein Harod Meuhad

Ein (En) Harod Meu'had  עין חרוד מאוחד [Ein Kharod Meu'khad]  Ejn Charod Muechad

původně jen Ein Harod, od roku 1951 dva kibucy - Ein Harod Ihud a Ein Harod Meuhad • origonally Ein Harod only, since 1951 two kibbutzes - Ein Harod Ihud and Ein Harod Meuhad


Pinat Hai Ein Harod Meuhad
(= Children's Zoo or litarally Living Corner)
פינת חי עין חרוד מאוחד‎ [Pinat Khay Ein Kharod Meu'khad]
32°33'24"N, 35°23'41"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0066A
     
 
Ein Harod Meuhad, 96518
ISRAEL
 
+972 732645328
+972 46485328
+972 523967684
 
+972 46531077
 
lavi-yr☼einharodm.org.il
 
www.ehm.co.il/...
 
menší dětská zoo - nosáli, paviáni, velbloudi, lamy, jeleni, gazely, osli, poníci, kozy, ovce, prasata, králíci, morčata, emu, sovy, papoušci, pávi, bažanti, slepice, holubi, pelikáni, vodní ptáci, hadi, leguáni, ryby... největší atrakcí je pavián kamarádící se s koťaty

smallish children's zoo - coatis, baboons, camels, llamas, deer, gazelles, donkeys, ponies, goats, sheep, pigs, rabbits, guinea pigs, emus, owls, parrots, peacocks, pheasants, chickens, pigeons, pelicans, waterfowl, snakes, iguanas, fish... The greatest attraction is the baboon which is friend with kittens

dětská zoo, jízda na ponících, blízko zookoutku je i koutek plazů
children's zoo, pony riding, near of the zoo-corner is also Reptile corner

N/A

1978

kolektivní (kibuc)
collective (kibbutz)

0,7 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Alex Kantorovich, 24.01. 2005
Image 1 of 2
Alex Kantorovich, 24.01. 2005
Alex Kantorovich, 24.01. 2005
Alex Kantorovich, 24.01. 2005
Image 2 of 2
Alex Kantorovich, 24.01. 2005
Alex Kantorovich, 24.01. 2005

  Stránka vytvořena 12.02. 2014 Poslední úprava 22.08. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.