!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Elishama

 אלישמע [Elishama]  Elišama

původně • originally: Mizrah Yarkona (מזרח ירקונה)


Deer Park Country
פארק ארץ הצבי [Park Eretz haZvi]
33°04'34"N, 35°27'24"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0165A
     
 
HaVradim 64
Elishama
ISRAEL
 
+972 723319785
 
N/A
 
agam☼yiron.org.il
 
N/A  
 
malá dětská zoo - šakali, lišky, mangusty, surikaty, nosáli, vydry, gazely, velbloudi, poníci, koně, ovce, kozy, dikobrazi, králíci, morčata, drobní hlodavci, kaloni, pštrosi, emu, papoušci (ary, kakadu, žaka atd.), dravci, sovy, pávi, bažanti, perličky, krůty, slepice, holubi, pelikáni, ibisi, cranes, vodní ptáci, hadi, ještěrky, želvy, štíři, pavouci...

small children's zoo - jackals, foxes, mongooses, meercats, coatis, otters, gazelles, camels, ponies, horses, sheep, goats, porcupines, rabbits, guinea pigs, small roddents, fruit bats, ostriches, emus, parrots (macaw, cockatoo, African grey parrots etc.), raptors, owls, peacocks, pheasants, guinea fowls, turkeys, chickens, pigeons, pelicans, ibises, jeřábi, waterfowls, snakes, lizards, tortoises, scorpions, spiders...

dětská zoo, jízda na ponících, dětské hřiště, sportovní aktivity
children's zoo, pony riding, children's playground, sport acctivities

základní občerstvení
basic refreshment

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 04.04. 2018 Poslední úprava 04.04. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.