!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Gaash

Ga'ash  געש [Ga'ash]  Gaaš


Pinat Hai Gaash
(= Children's Zoo or literally Living Corner)
  פינת חי געש‎ [Pinat Khay Ga'ash]
32°13'45"N, 34°49'27"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0146A
     
 
Gaash
ISRAEL
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
školní mini zoo - především mnoho ptáků - krocan paví, perlička supí, hoko žlutozobý, mnoho vodních ptáků (berneška kanadská, berneška rudokrká, hvízdák chilský, mandarínka...), několik druhů hrdliček, papoušci a domácí zvířata (kozy, krůty, slepice...)

school mini zoo - especially many birds - ocellated turkey, vulterine guineafowl, bare-faced curassow, many waterfowl (canadian goose, red-breasted goose, Chiloe wigeon, mandarine ducks...), several species of doves, parrots and domestic animals (goats, turkeys, chickens...)

dětská zoo
petting zoo

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 03.03. 2014 Poslední úprava 03.03. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.