!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Hatzerim

Hazerim  חצרים [Khatzerimk]   Chacerim

původně • originally: Kelta (קלטה)


Pinat Hai Hatzerim
(Children's Zoo or literally Living Corner)
  פינת חי חצרים‎ [Pinat Khai Khatzerim]
31°14'26"N, 34°42'38"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0117A
     
 
Hatzerim
ISRAEL
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
dětská zoo - fretky, kozy, králíci, morčata a drobní holdavci, pštrosi, emu, dravci, sovy, papoušci, čápi, vodní ptáci, pávi, bažanti, drůbež, holubi, želvy, hadi... V roce 2005 musela pozabíjet asi 200 ptáků kvůli Newcastelské nemoci (pseudomor drůbeže).

children's zoo - ferrets, goats, rabbits, guinea pigs and small rodents, ostriches, emus, raptors, owls, parrots, storks, waterfowl, peacocks, pheasants, fowl, pigeons, tortoises, snakes... In 2005, it had to kill about 200 birds due to Newcastle disease.

dětská zoo
petting zoo

N/A

zřejmě v 60. letech
perhaps in the 1960s

kolektivní (kibuc)
collective (kibbutz)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 26.02. 2014 Poslední úprava 26.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.