!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Hazorea

 הזורע [HaZorea] ha-Zorea


Meshek Yeladim HaZorea
(= Kids Farm)
  משק ילדים הזורע‎ [Meshek Yeladim HaZorea]
32°38'40"N, 35°07'11"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0120B
     
 
HaZorea
ISRAEL
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
dětská zoo či farma - poníci, koně, kozy, králíci, morčata, papoušci, čápi, kachny, husy, bažanti, pávi, slepice, perličky...

children's zoo - ponies, horses, goats, rabbits, guinea pigs, parrots, storks, ducks, geese, pheasants, peacocks, chickens, guinea fowl...

dětská zoo
petting zoo

N/A

N/A

kolektivní (kibuc)
collective (kibbutz)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 26.02. 2014 Poslední úprava 26.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.