!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Isfiya

Isifya, Ussefiya  עספיא [Isfiya]   عسفيا‎ [Isfya]  Isfija

2003 - 2009 součást  • 2003 - 2009 part of: Ir Karmel / Carmel City (עיר הכרמל)


Alon - Pinat HaHai v'HaTzomeha
(= Oak - Park of Fana and Flora or literally Corner of Animals and Plants)
  אלון - פינת החי והצומח‎ [Alon - Pinat HaKhay v'HaTzomekha]
32°42'50"N, 35°04'22"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0088B
     
 
Rhov 1 Mata HaZaitim
Isfiya, 30090
ISRAEL
 
+972 64355756
+972 58368305
 
N/A
 
N/A
 
www.gnm21.com/...  
 
soukromá minizoo - fretky, jeleni, kozorožci, koně, poníci, kozy, dikobrazi, veverky, králíci, činčily, morčata, několik druhů papoušků, kanáři, pávi, bažanti, perličky, husy, kachny, holubi, hadi, rybičky...

private mini-zoo - ferrets, deer, ibexes, horses, ponies, goats, porcupines, squirrels, rabbits, chinchillas, guinea pigs, several species of parrots, canaries, peacocks, pheasants, guinea fowl, geese, ducks, pigeons, snakes, fishlets...

dětská zoo, jízdy na ponících, dětské hřiště
petting zoo, pony riding, children's playground

restaurace
restaurant

2001

soukromá (Akram Abu Saada)
private (Akram Abu Saada)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 18.02. 2014 Poslední úprava 18.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.