!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kfar Daniel

Kfar (Kefar) Daniyel (Daniyyel)  כפר דניאל [Kfar Daniel

původně • originally: Beit Hever (בית-חבר)


Ben Shemen Forest Monkey Park
Afrikeyf or Afrikef (compound of Africa and keyf, what menas fun)
פארק הקופים ביער בן שמן‎ [Park haKofim b'Yaar Ben Shemen] • אפריכיף [Afrikeyf]
31°56'40"N, 34°56'04"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0013A
     
 
Ben Shemen Forest
Kfar Daniel, 73125
ISRAEL
 
+972 89285888
 
+972 89285115
 
monkeypk☼netvision.net.il
 
www.park.monkeypark.co.il  
 
původně soukromý opičí park v Ben Šemenském lese v roce 2007 koupil Udi Ren a věnoval do správy organizace ISPF (poprvé byl zřejmě prodán již v roce 2000). Dnes slouží především pro rehabilitaci primátů (zabaveným při pašování, z laboratoří atd.) - okolo 250 primátů... (pavián pláštíkový, makak jávský, makak chocholatý, magot, kočkodan obecný, kočkodan diadémový, kočkodan husarský, hulman tmavý, chvostan bělolící, kotul veverovitý, mangabej kouřový, gueréza angolská, talapoin angolský, malpa černá, chápan středoamerický, vari černobílý, lemur bělohlavý, kosman bělovousý, tamarín zlatoruký...), a několik dalších zvířat (tany, mary, lamy, kozy, ovce, fretky, králíci, morčata, emu, pávi, labutě, husy, kachny...)

originally private monkey park in Ben Shemen Forest was bought by Udi Ren in 2007 and dedicated to management of organization ISPF (first time it was sold apparently already in 2000). Today it is used mainly for the rehabilitation of primates (seized in smuggling, from laboratories etc.) - around 250 primates... (hamadryas baboon, crab-eating macaque, Sulawesi crested macaque, Barbary macaque, green monkey, blue monkey, patas monkey, dusky leaf monkey, white-faced saki, common squirrel monkey, sooty mangabey, Angolan colobus, Angolan talapoin, black-horned capuchin, black-browed spider monkey, balck-and-white ruffed lemur, brown lemur, common marmoset, golden-handed tamarin...) and several other animals (tree shrews, maras, llamas, goats, sheep, ferets, rabbits, guinea pigs, emus, peacocks, swans, geese, ducks...)

dětská zoo, dětské hřiště, africká vesnice, jízda na ponících
petting zoo, children's playground, African village, pony riding

restaurace
restaurant

1996

původně soukromé (Eli Holzman); v roce 2000 (zřejmě) prodán; od listopadu 2007 nezisková organizace IPSF -  Israeli Primate Sanctuary Foundation (Nadace Izraelský útulek primátů - עמותת מקלט הקופים הישראלי)
originaly private (Eli Holzman); in 2000 (probably) sold; since November 2007 non-profit organization of IPSF - Israeli Primate Sanctuary Foundation (עמותת מקלט הקופים הישראלי)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
~ 2008 
~ 2008
         


  všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Alex Kantorovich, ~ 2004
Image 1 of 108
Alex Kantorovich, ~ 2004
Alex Kantorovich, ~ 2004
Alex Kantorovich, ~ 2004
Image 2 of 108
Alex Kantorovich, ~ 2004
Alex Kantorovich, ~ 2004
Alex Kantorovich, ~ 2004
Image 3 of 108
Alex Kantorovich, ~ 2004
Alex Kantorovich, ~ 2004
Alex Kantorovich, ~ 2004
Image 4 of 108
Alex Kantorovich, ~ 2004
Alex Kantorovich, ~ 2004
Alex Kantorovich, ~ 2004
Image 5 of 108
Alex Kantorovich, ~ 2004
Alex Kantorovich, ~ 2004
Alex Kantorovich, ~ 2004
Image 6 of 108
Alex Kantorovich, ~ 2004
Alex Kantorovich, ~ 2004
Alex Kantorovich, ~ 2004
Image 7 of 108
Alex Kantorovich, ~ 2004
Alex Kantorovich, ~ 2004
Alex Kantorovich, ~ 2004
Image 8 of 108
Alex Kantorovich, ~ 2004
Alex Kantorovich, ~ 2004
Alex Kantorovich, ~ 2004
Image 9 of 108
Alex Kantorovich, ~ 2004
Alex Kantorovich, ~ 2004
Alex Kantorovich, ~ 2004
Image 10 of 108
Alex Kantorovich, ~ 2004
Alex Kantorovich, ~ 2004
Alex Kantorovich, ~ 2004
Image 11 of 108
Alex Kantorovich, ~ 2004
Alex Kantorovich, ~ 2004
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Image 12 of 108
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Image 13 of 108
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Image 14 of 108
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Image 15 of 108
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Image 16 of 108
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Image 17 of 108
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Image 18 of 108
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Image 19 of 108
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Image 20 of 108
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Image 21 of 108
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Image 22 of 108
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Image 23 of 108
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Image 24 of 108
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Image 25 of 108
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Image 26 of 108
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Image 27 of 108
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Image 28 of 108
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Image 29 of 108
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Image 30 of 108
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Image 31 of 108
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Image 32 of 108
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Image 33 of 108
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Image 34 of 108
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Image 35 of 108
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Image 36 of 108
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Image 37 of 108
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Image 38 of 108
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Image 39 of 108
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Image 40 of 108
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Image 41 of 108
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Image 42 of 108
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Image 43 of 108
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Image 44 of 108
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Image 45 of 108
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Image 46 of 108
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Image 47 of 108
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Image 48 of 108
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Image 49 of 108
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Image 50 of 108
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Image 51 of 108
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Image 52 of 108
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Image 53 of 108
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Image 54 of 108
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Image 55 of 108
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Image 56 of 108
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Image 57 of 108
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Image 58 of 108
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Image 59 of 108
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Image 60 of 108
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Image 61 of 108
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Image 62 of 108
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Image 63 of 108
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Image 64 of 108
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Image 65 of 108
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Image 66 of 108
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Image 67 of 108
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Image 68 of 108
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Image 69 of 108
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Image 70 of 108
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Image 71 of 108
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Image 72 of 108
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Image 73 of 108
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Image 74 of 108
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Image 75 of 108
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Image 76 of 108
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Image 77 of 108
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Image 78 of 108
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Image 79 of 108
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Image 80 of 108
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Image 81 of 108
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Image 82 of 108
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Image 83 of 108
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Image 84 of 108
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Image 85 of 108
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Image 86 of 108
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Image 87 of 108
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Image 88 of 108
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Image 89 of 108
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Image 90 of 108
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Image 91 of 108
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Image 92 of 108
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Image 93 of 108
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Image 94 of 108
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Image 95 of 108
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Image 96 of 108
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Image 97 of 108
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 26.12. 2012
Alex Kantorovich, 01.06. 2016
Image 98 of 108
Alex Kantorovich, 01.06. 2016
Alex Kantorovich, 01.06. 2016
Alex Kantorovich, 01.06. 2016
Image 99 of 108
Alex Kantorovich, 01.06. 2016
Alex Kantorovich, 01.06. 2016
Alex Kantorovich, 01.06. 2016
Image 100 of 108
Alex Kantorovich, 01.06. 2016
Alex Kantorovich, 01.06. 2016
Alex Kantorovich, 01.06. 2016
Image 101 of 108
Alex Kantorovich, 01.06. 2016
Alex Kantorovich, 01.06. 2016
Alex Kantorovich, 01.06. 2016
Image 102 of 108
Alex Kantorovich, 01.06. 2016
Alex Kantorovich, 01.06. 2016
Alex Kantorovich, 01.06. 2016
Image 103 of 108
Alex Kantorovich, 01.06. 2016
Alex Kantorovich, 01.06. 2016
Alex Kantorovich, 01.06. 2016
Image 104 of 108
Alex Kantorovich, 01.06. 2016
Alex Kantorovich, 01.06. 2016
Alex Kantorovich, 01.06. 2016
Image 105 of 108
Alex Kantorovich, 01.06. 2016
Alex Kantorovich, 01.06. 2016
Alex Kantorovich, 01.06. 2016
Image 106 of 108
Alex Kantorovich, 01.06. 2016
Alex Kantorovich, 01.06. 2016
Alex Kantorovich, 01.06. 2016
Image 107 of 108
Alex Kantorovich, 01.06. 2016
Alex Kantorovich, 01.06. 2016
Alex Kantorovich, 01.06. 2016
Image 108 of 108
Alex Kantorovich, 01.06. 2016
Alex Kantorovich, 01.06. 2016

  Stránka vytvořena 27.01. 2014 Poslední úprava 27.09. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.