!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kishor

Kishorit  כישור [Kishor]; כישורית [Kishorit]  Kišor, Kišorit


Pinat Hai Kishorit
(Children's Zoo or literally Living Corner) • Pinat Hai Kishori Haim (= combination of Kishorit and Hai [living or animals], but means also Life Skill)
  פינת החי כישורית [Pinat Khay Kishorit]  • פינת החי כישורי חיים [Pinat Khay Kishori Khaim]
32°56'40"N, 35°14'57"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0108A
     
 
Kishorit
Kishor
ISRAEL

Postal address:
Kishorit office
Mobile Post Bik'at Beit Hakerem 20123
ISRAEL
 
+972 49085110
 
+972 49986810
 
kishorit☼bezeqint.net
 
www.kishorit.org/... www.kishorit.org.il/...  
 
mini zoo komunity Kišorit (speciální vesnice lidí se zvláštními potřebami - zdravotně postižených, se vzdělávacími problémy atd.) - nosáli, mývali, fretky, jeleni, ježci, emu, dravci, papoušci, slepice, holubi, kachny, želvy, hadi, ještěrky, sladkovodní ryby, švábi...

mini zoo of Kishorit community (special village of people with special needs - disabled, with educational problems etc.) - coatis, raccoons, ferrets, deer, hedgehogs, emus, raptors, parrots, chickens, pigeons, ducks, turtles, snakes, lizards, freshwater fish, cockroaches....

N/A

N/A

2010

kolektivní (vesnice Kišorit)
collective (Kishorit village)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 21.02. 2014 Poslední úprava 21.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.